Retourzenden

•   Nadat u het bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met NH Motoren te ontbinden.
Dit geldt niet voor producten die NH Motoren speciaal voor u heeft besteld.
•   Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden en het product retour wenst te sturen, dient u dit vooraf schriftelijk (via e-mail nhmotoren@gmail.com ) aan NH Motoren te melden. NH Motoren zal vervolgens via e-mail contact met u opnemen en u vragen onderstaand retourzendenformulier in te vullen.
•   Retour zenden dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking voorzien van het volledig ingevulde retourzendenformulier.
•   Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden.
•   Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
•   De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
•   NH Motoren zal het betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen, nadat NH Motoren het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan de u terugbetalen.
Speciaal bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.

 

Retourzenden formulier

 

Niet compleet ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.